قالب وردپرس

ویدئوی طوفان و سازه های بادی

ویدئوی طوفان و سازه های بادی

 

لطفا در هنگام طوفان و باد های شدید، دستگاه را روشن نکنید. لطفا تمامی بندها را خوب مهار کنید.